Coachen

Het beste in mensen naar boven halen doe je onder andere door de juiste condities te scheppen, kwaliteiten aan te spreken en enthousiasme op te oproepen. Men moet zich veilig voelen om andere wegen te kunnen bewandelen. Gezamenlijk worden doelen geformuleerd en bijzondere alternatieven besproken. Niets is te gek, als het niet eerst wordt geprobeerd. Iedereen is benaderbaar, mits dat op de juiste manier gebeurd.  Motivatie is belangrijk en wordt gestimuleerd als er haalbare doelen worden nagestreefd, die net iets verder gaan dan het gangbare. Cultuur(beleving) produceert men niet alleen. Samenspel levert meerwaarde op, die boven het individuele uitstijgt.

 

Fidelio heeft jaren ervaring in het bedenken en organiseren van (culturele-) projecten in samenspraak met anderen, vaak van zeer verschillend pluimage. Hierbij wordt vertrokken vanuit de kracht en inbreng van de diverse actoren.

Het begeleiden en coachen van een team of een projectgroep is onderdeel van het proces om tot een succesvol evenement te komen.

Foto: Blindman Sax in Schunck Heerlen tijdens festival Cultura Nova foto: Luc Lodder              Foto boven: geluidswandeling (h)ear  Cultura Nova foto: Luc Lodder