Visie

Kunst verandert het perspectief en leidt tot nieuwe inzichten. Het verruimt de mogelijkheden en de blik op de wereld, men ontwikkelt engagement. 

 

"Elk kunstwerk is kind van zijn tijd, vaak is het de moeder van onze gevoelens"  Wassily Kandinsky

 

Mijn belangrijkste motieven om actief een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van kunst en cultuur zijn: het drukt een fundamenteel menselijk instinct uit, doet geen kwaad, brengt mensen samen, modelleert het democratische discours, draagt bij aan onderwijs en ontwikkeling, geeft een impuls aan economische revitalisering en beïnvloedt hoe we denken en voelen over ons eigen leven. Kunst kan vormen, verrijken en werkt louterend.

 

"Ik durf niet te denken dat ik de kern van de creativiteit begrijp, maar ik wil er wel graag zo vaak mogelijk een glimp van opvangen"  Paul Klee

 

In de (podium)kunsten gaat het vooral om creativiteit. Het belang van mensen in de samenleving die zich creatief kunnen uitdrukken is zonder twijfel. Vorming van creativiteit was de belangrijkste stap in de menselijke ontwikkeling. Een samenleving kan niet vooruit zonder creatieve mensen.  Hoe belangrijk theater en andere kunstvormen kunnen zijn, om de geschiedenis en het begrip van de burgers van een land in stand te houden, blijkt telkens als grote sociale veranderingen plaatsvinden.

 

Het gaat natuurlijk niet alleen om behagen. Men kan geraakt worden, ontroerd, ontstemd of ontregeld. Het doet iets met het gemoed en kan onze kijk op de wereld of op onszelf veranderen.  

 

"Kunst heeft de gave ons tot gedeeld verdriet te kunnen brengen, tot het besef dat we er met z'n allen tot onze nek toe inzitten, dat het onze zwakke plekken zijn die we met elkaar gemeen hebben, de eigenschappen die we niet in de hand hebben en die ons menselijk maken". Peter Sellars

Grottekening in Lascaux (Frankrijk)

De betrokkenheid bij kunst en cultuur is essentieel voor de menselijke ervaring. Bijna zodra de motorische vaardigheden zijn ontwikkeld, communiceren mensen, door middel van artistieke expressie.  Kunst en cultuur dagen ons uit met verschillende invalshoeken, dwingen ons om ons in te leven in 'anderen' en geven ons de kans om na te denken over de menselijke conditie. Kunstparticipatie is gerelateerd aan gedrag dat bijdraagt aan de gezondheid van de maatschappij, zoals meer burgerbetrokkenheid en grotere sociale tolerantie.

 

Fidelio staat voor een inclusieve gemeenschap, met een kruisbestuiving van etniciteit, nationaliteit, leeftijd, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, fysieke bekwaamheid, sociaaleconomische achtergrond en politieke visie, waarin iedereen wordt aangemoedigd om vrijelijk ideeën uit te wisselen en tot nieuw begrip te komen.

Foto: Komplex Kapharnaum (Frankrijk) Cultura Nova           Foto boven: Mural van Finok* (Brazilië) op Spoorbrug Heerlen - Stichting Street Art (Luc Lodder)