Spectaculo Geleen!

Op verzoek van de Gemeente Sittard-Geleen heeft Fidelio Arts and Culture in 2022 een concept geschreven voor een nieuw festival. Sittard-Geleen koos de vorm van een laagdrempelig,  gratis toegankelijk, pluriform straattheaterfestival in Geleen; om reuring in de stad te laten ontstaan binnen een beperkte tijdspanne, energie vrij te maken,  beweging op gang te brengen en ruimte te creëren waarin zowel (theater)makers als toeschouwers en gebruikers van de stad goed gedijen en openstaan om vanuit nieuwe perspectieven andere wegen in te kunnen slaan. Een andere beleving van de stad en plaats voor andere betekenissen van de openbare ruimte. Maar ook gewoon vermaak en vertier, ontspanning en aangename gezamenlijke beleving. 

Het stimuleert een positieve kijk op de stad, bovendien komt daardoor meer volk naar het centrum, kortom Spectáculo Geleen! Twee jonge enthousiaste krachten uit de theaterwereld werden aangetrokken: Sander van Egmond als artistiek leider en Wouter Ramakers als producent. Zij zijn onmiddellijk aan de slag gegaan en hebben samen met het culturele veld uit Sittard-Geleen in korte tijd de eerste editie van Spectaculo Geleen opgezet. In juni 2023 heeft het eerste festival met veel succes plaatsgevonden. Het werd dusdanig goed ontvangen, dat de gemeente Sittard-Geleen besloten heeft het festival in 2024 opnieuw te subsidiëren en daarmee krijgen Sander en Wouter de kans om Spectaculo Geleen! verder te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie over het festival op Spectaculo.nl.