Home » Over Fidelio

Over Fidelio

Fidelio Arts and Culture is van Fiedel van der Hijden. Hij kan bogen op ruim dertig jaar ervaring in de kunstensector en in sociaal cultureel werk. Hij realiseerde tal van succesvolle projecten op het terrein van kunst, cultuur, educatie en op sociaal-cultureel gebied. 

Belangrijk succes is festival Cultura Nova in Heerlen, waar Fiedel in 1991 initiator van was en tot 1oktober 2022 artistiek verantwoordelijk voor is. Er zijn tal van andere evenementen waarbij Fiedel initiator, inspirator en/of organisator was, zoals de culturele opening van het WK Wielrennen, verschillende exposities o.a. een tentoonstelling van fotograaf Ed van der Elsken, Dansfestival Heerlen, Kinderboekenweek, Performancefestivals, een multicultureel festival, literatuuravonden en culturele cafés. In 2013 was Fiedel initiator van de stichting Street Art, waarmee inmiddels in Heerlen een groot aantal imposante Murals zijn gerealiseerd door een keur aan internationale kunstenaars. Tevens programmeerde hij in het verleden muziek, theater, dans, jeugdvoorstellingen en exposities bij Stadsschouwburg Heerlen (Parkstad Limburg Theaters).

 

Vanuit zijn achtergrond en opleiding als sociaal werker, is Fiedel van der Hijden sociale componenten blijven betrekken in zijn cultureel werk. Kunst en cultuur dienen zich te verhouden tot hun omgeving en kunnen bijdragen aan verandering en emancipatie binnen een gemeenschap, een wijk of een stad.

Fiedel van der Hijden werkt samen met professionals binnen de wereld van kunst en cultuur. Hij wordt bijgestaan door een aantal zeer bekwame free-lancers op het terrein van programmering, productie, publiciteit & marketing, coaching en management.

In 2011 ontving Fiedel van de Hijden de Oeuvre Cultuurprijs van de Provincie Limburg. De jury oordeelde over hem:  “Fiedel van der Hijden is iemand die artistiek zijn eigen weg bewandelt. Hij is een van die mensen die een sleutelrol spelen in het culturele leven in onze Provincie, die zich jarenlang met grenzeloze energie inspannen om belangrijke dingen van de grond te krijgen, maar die daar niet op een ijdele manier mee te koop lopen.”